RAAMATUPIDAMISTEENUSED


Pakume traditsioonilisi raamatupidamisteenused:

Igapäeva jooksev raamatupidamine

Kord kuus ainult maksudeklaratsioonide koostamine

Ainult aastaaruande koostamine

Eriraportite koostamine pangale või mõnele muule organisatsioonile

Eelnevalt teostatud raamatupidamisdokumentide kontroll ja korda tegemine

Pearaamatupidaja/Kontrolleri teenus:

Konsolideerimine

Raporteerimine omanikele (s.h. erinevates keeltes kui omanik asub välismaal)

Aruandlusperioodide sulgemine ja kontroll vastavalt peakontori juhistele

Finantsanalüüs ja ettevõtte majandusliku olukorra hindamine

Raamatupidamissüsteemi loomine ja juurutamine

Abi ettevõttes uue programmi juurutamisel

Personal:

Palgaarvestus

Puhkusearvestus

Töötamise register

Töölepingud

Kasutame Directo tarkavara. Kliendi soovil võime tööd teha ka mõnus muus programmis, mis on kliendile meelepärane